Nowe Kierunki

2014/2015

Zapraszamy

więcej

Projekty unijne

Informacje na temat projektów unijnych

więcej

Wydarzenia

Drzwi Otwarte

07 marca 2014 r.

więcej

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie

Stowarzyszenie Oświatowe Powołane celem kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych
ul. Lwowska 37, 22-100 CHEŁM
NIP: 712-010-49-12

AktualnościDyrekcja i Nauczyciele Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie składają najserdeczniejsze życzenia, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła, rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność!Spotkania Wigilijne
19.12.2014.odbyły się tradycyjnie Jasełka szkolne przygotowane przez naszą młodzież.Po wspólnych życzeniach uczniowie wraz z wychowawcami przenieśli spotkania świąteczne do klas. Galeria zdjęć

„Matematyka – podstawą kształcenia”
Chcąc podnieść jakość i efektywność kształcenia w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie zorganizowaliśmy w dniu 5 grudnia 2014r. spotkanie „Matematyka – podstawą kształcenia”.Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w ramach współpracy nawiązanej w marcu 2014r. Gośćmi spotkania byli:

  • * płk. rez. nawigator dr Andrzej Marciniuk Kierownik Katedry Nauk Ogólnokształcących Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
  • * ppłk. dr Jerzy Biały wykładowca matematyki w WSOSP w Dęblinie
  • * dr Justyna Tomaszewska wykładowca fizyki w WSOSP w Dęblinie
  • * Kacper Kocioł student I roku na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, Przewodniczący Koła Naukowego Studentów - "Zastosowanie matematyki i fizyki w lotnictwie"
Spotkanie było jedną z serii cyklicznych spotkań mających na celu zwiększenie możliwości dydaktycznych Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Goście wzięli udział w dyskusji z naszymi uczniami na temat znaczenia nauki przedmiotów ścisłych. Poruszane były następujące problemy:
  • 1.Jak skutecznie uczyć się matematyki?
  • 2.Czy jest to wiedza żywa czy martwa?
  • 3.Jak wykorzystywać ją w przyszłości?

Po zakończonej dyskusji przedstawiciele WSOSP w Dęblinie w obecności pana Dyrektora ZDZ w Chełmie zwiedzali Chełmskie Podziemia Kredowe.
Galeria zdjęć


Stypendium naukowe


Uczeń trzeciej klasy Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie
Piotr Skorupa otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dnia 29 października 2014 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Nagrodę wręczali wojewoda lubelski pan Marian Starownik i kurator lubelski pan Krzysztof Babisz.
Ponadto rodzice otrzymali list gratulacyjny.

Wizyta w WSOSP w DęblinieW ramach współpracy z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie
w dniu 28 października 2014 r. uczniowie z kierunku technik mechanik lotniczy uczestniczyli
w III Lotniczych Targach Pracy "Ikar 2014", oraz zwiedzali bazę dydaktyczną uczelni. Uczniowie naszej szkoły zostali serdecznie przyjęci przez Szefa Katedry Nauk Ogólnokształcących płk. nawig. dr. Andrzeja Marciniuka oraz dr.Jerzego Białego.Po bazie dydaktycznej uczelni oprowadzali studenci, którzy jednocześnie nawiązywali do histori szkoły. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.