Nowe Kierunki

2014/2015

Zapraszamy

więcej

Projekty unijne

Informacje na temat projektów unijnych

więcej

Wydarzenia

Drzwi Otwarte

28 kwietnia 2015 r.

więcej

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie

Stowarzyszenie Oświatowe Powołane celem kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych
ul. Lwowska 37, 22-100 CHEŁM
NIP: 712-010-49-12

AktualnościZapraszamy na II edycję Konkursu LotniczegoZakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie we współpracy z Wyższą Szkołą Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie organizuje międzyszkolny konkurs o lotnictwie polskim "Historia polskich skrzydeł i dęblińskiej Szkoły Orląt"
Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół średnich do zgłaszania chęci udziału w konkursie do dnia 15 kwietnia 2015r. na adres e-mail lub do sekretariatu szkoły
Konkurs odbędzie się podczas Dnia otwartego szkół ZDZ w Chełmie.
Karta zgłoszeniowa dostępna poniżej.


Zamieszczamy również adresy stron, z których można pobrać materiały do przygotowania się do konkursu.
Materiały do konkursu
Materiały do konkursu
Mteriały do konkursu-historia lotnictwa
Materiały do konkursu
Materiały do konkursu
Materiały do konkursu
Materiały do konkursu
Materiały do konkursu

„Matematyka – podstawą kształcenia”
Chcąc podnieść jakość i efektywność kształcenia w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie zorganizowaliśmy w dniu 5 grudnia 2014r. spotkanie „Matematyka – podstawą kształcenia”.Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w ramach współpracy nawiązanej w marcu 2014r. Gośćmi spotkania byli:

  • * płk. rez. nawigator dr Andrzej Marciniuk Kierownik Katedry Nauk Ogólnokształcących Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
  • * ppłk. dr Jerzy Biały wykładowca matematyki w WSOSP w Dęblinie
  • * dr Justyna Tomaszewska wykładowca fizyki w WSOSP w Dęblinie
  • * Kacper Kocioł student I roku na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, Przewodniczący Koła Naukowego Studentów - "Zastosowanie matematyki i fizyki w lotnictwie"
Spotkanie było jedną z serii cyklicznych spotkań mających na celu zwiększenie możliwości dydaktycznych Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Goście wzięli udział w dyskusji z naszymi uczniami na temat znaczenia nauki przedmiotów ścisłych. Poruszane były następujące problemy:
  • 1.Jak skutecznie uczyć się matematyki?
  • 2.Czy jest to wiedza żywa czy martwa?
  • 3.Jak wykorzystywać ją w przyszłości?

Po zakończonej dyskusji przedstawiciele WSOSP w Dęblinie w obecności pana Dyrektora ZDZ w Chełmie zwiedzali Chełmskie Podziemia Kredowe.
Galeria zdjęć


Stypendium naukowe


Uczeń trzeciej klasy Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie
Piotr Skorupa otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dnia 29 października 2014 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Nagrodę wręczali wojewoda lubelski pan Marian Starownik i kurator lubelski pan Krzysztof Babisz.
Ponadto rodzice otrzymali list gratulacyjny.

Wizyta w WSOSP w DęblinieW ramach współpracy z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie
w dniu 28 października 2014 r. uczniowie z kierunku technik mechanik lotniczy uczestniczyli
w III Lotniczych Targach Pracy "Ikar 2014", oraz zwiedzali bazę dydaktyczną uczelni. Uczniowie naszej szkoły zostali serdecznie przyjęci przez Szefa Katedry Nauk Ogólnokształcących płk. nawig. dr. Andrzeja Marciniuka oraz dr.Jerzego Białego.Po bazie dydaktycznej uczelni oprowadzali studenci, którzy jednocześnie nawiązywali do histori szkoły. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.