Nowe Kierunki

2015/2016

Zapraszamy

więcej

Projekty unijne

Informacje na temat projektów unijnych

więcej

Wydarzenia

Drzwi Otwarte

28 kwietnia 2015 r.

więcej

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie

Stowarzyszenie Oświatowe Powołane celem kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych
ul. Lwowska 37, 22-100 CHEŁM
NIP: 712-010-49-12

Aktualności


Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Podręczniki do Technikum
Podręczniki do Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Zapraszamy do naszych szkółZ wizytą w CSI


W dniu 28 kwietnia 2015 r. uczniowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie uczestniczyli w wycieczce do Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Depułtyczach Królewskich. Młodzież miała możliwość zapoznania się z laboratoriami mechaniki i budowy maszyn oraz obejrzenia laboratorium lotniczego. Uczniowie widzieli również start samolotu i związane z tym procedury.

Wyjazd do CSI został zorganizowany przez mgr Annę Musiatowicz, mgr Ewę Moradewicz we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.

II edycja konkursu lotniczego rozstrzygnięta!!!W dniu 28 kwietnia 2015 r., podczas Dnia Otwartego Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie,komisja rozstrzygnęła międzyszkolny konkurs o lotnictwie polskim "Historia polskich skrzydeł i dęblińskiej Szkoły Orląt"

Miejsce I zajął Piotr Skorupa - uczeń III klasy Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

Miejsce II zajął Patryk Mięczak - uczeń III klasy Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

Miejsce III zajął Michał Jabłoński - uczeń Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Puławach

Wyróżnieni zostali: Adam Murak , Dominik Kratiuk i Jankowski Krzysztof uczniowie Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie
Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy uczestnictwa, zaś wyróżnieni dyplomy wyróżnienia.

Konkurs odbył się pod patronatem Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie gen.bryg.pil.dr hab. Jana Rajchela oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty pana Krzysztofa Babisza

   

Komisja konkursowa składa podziękowania nauczycielom za rozbudzanie wśród młodzieży pasji zgłębiania wiedzy na temat lotnictwa polskiego.

Trójbój międzyprzedmiotowy


Na przełomie marca i kwietnia 2015r. uczniowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie brali udział w szkolnym MEGA KONKURSIE. W I etapie uczestnicy mieli do rozwiązania 5 zadań matematycznych. II etap polegał na napisaniu przepisu w j. angielskim „Pomidory na dwa sposoby”. Dnia 20 kwietnia 2015 r. odbył się III etap konkursu, w którym finaliści własnoręcznie wykonywali potrawy z pomidorów. Jury oceniło wygląd i smak dań.

  • Pierwsze miejsce zajął Paweł Kowalczuk z klasy III Z
  • Drugie miejsce przypadło Jolancie Zawrotniak z klasy IV T
  • Na trzeciej pozycji uplasowała się Karolina Popek z klasy IV T

Konkurs przygotowały p. Anna Musiatowicz, p. Ewa Moradewicz, p. Elwira Dobrowolska we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.


„Matematyka – podstawą kształcenia”
Chcąc podnieść jakość i efektywność kształcenia w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie zorganizowaliśmy w dniu 5 grudnia 2014r. spotkanie „Matematyka – podstawą kształcenia”.Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w ramach współpracy nawiązanej w marcu 2014r. Gośćmi spotkania byli:

  • * płk. rez. nawigator dr Andrzej Marciniuk Kierownik Katedry Nauk Ogólnokształcących Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
  • * ppłk. dr Jerzy Biały wykładowca matematyki w WSOSP w Dęblinie
  • * dr Justyna Tomaszewska wykładowca fizyki w WSOSP w Dęblinie
  • * Kacper Kocioł student I roku na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, Przewodniczący Koła Naukowego Studentów - "Zastosowanie matematyki i fizyki w lotnictwie"
Spotkanie było jedną z serii cyklicznych spotkań mających na celu zwiększenie możliwości dydaktycznych Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Goście wzięli udział w dyskusji z naszymi uczniami na temat znaczenia nauki przedmiotów ścisłych. Poruszane były następujące problemy:
  • 1.Jak skutecznie uczyć się matematyki?
  • 2.Czy jest to wiedza żywa czy martwa?
  • 3.Jak wykorzystywać ją w przyszłości?

Po zakończonej dyskusji przedstawiciele WSOSP w Dęblinie w obecności pana Dyrektora ZDZ w Chełmie zwiedzali Chełmskie Podziemia Kredowe.
Galeria zdjęć


Stypendium naukowe


Uczeń trzeciej klasy Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie
Piotr Skorupa otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dnia 29 października 2014 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Nagrodę wręczali wojewoda lubelski pan Marian Starownik i kurator lubelski pan Krzysztof Babisz.
Ponadto rodzice otrzymali list gratulacyjny.

Wizyta w WSOSP w DęblinieW ramach współpracy z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie
w dniu 28 października 2014 r. uczniowie z kierunku technik mechanik lotniczy uczestniczyli
w III Lotniczych Targach Pracy "Ikar 2014", oraz zwiedzali bazę dydaktyczną uczelni. Uczniowie naszej szkoły zostali serdecznie przyjęci przez Szefa Katedry Nauk Ogólnokształcących płk. nawig. dr. Andrzeja Marciniuka oraz dr.Jerzego Białego.Po bazie dydaktycznej uczelni oprowadzali studenci, którzy jednocześnie nawiązywali do histori szkoły. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.