Nowe Kierunki

2014/2015

Zapraszamy

więcej

Projekty unijne

Informacje na temat projektów unijnych

więcej

Wydarzenia

Drzwi Otwarte

07 marca 2014 r.

więcej

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie

Stowarzyszenie Oświatowe Powołane celem kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych
ul. Lwowska 37, 22-100 CHEŁM
NIP: 712-010-49-12

AktualnościWolne miejsca w Technikum i Zasadniczej Szkole ZawodowejZapraszamy do nauki w Szkołach ZDZ w Chełmie w roku szkolnym 2014/2015


Jako jedyna szkoła w Chełmie kształcimy technika mechanika lotniczego ściśle współpracując z wykładowcami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - nauczyciele przedmiotów zawodowych na tym kierunku stanowią kadrę PWSZ w Chełmie. Pozwala to także na korzystanie z pracowni Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich.
W ramach nauki istnieje możliwość uzyskania licencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Współpracujemy również z kadrą Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Nasza szkoła posiada własną, w pełni wyposażoną bazę warsztatową, niezbędną dla nauki zawodu technik mechanik lotniczy


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką w Naszych Szkołach!!!